Cesar Sayoc: dugaan mailbomber punya sepak bola, ban olahraga

Cesar Sayoc: dugaan mailbomber punya sepak bola, ban olahraga