Ulangi memori 2017 untuk tuntutan yang berat di puncak

Ulangi memori 2017 untuk tuntutan yang berat di puncak